54683 (283,2 cm x 64,5 cm) 
54249 (283,2 cm x 64,5 cm)


54348 (276,6 cm x 64,5 cm)


54508 (276,6 cm x 64,5 cm)


54607 (276,6 cm x 64,5 cm)
54706 (283,2 cm x 64,5 cm)
54447 (276,6 cm x 64,5 cm)
Listwa uniwersalna wykończeniowa